"Derdest Olan Evliliğin İptali ve Boşanma Davası"

"Derdest Olan Evliliğin İptali ve Boşanma Davası"

EVLİLİĞİN BUTLANINA DAİR İSTEK, BOŞANMA İSTEĞİNDEN ÖNCELİK TAŞIR; İPTAL DAVASI, BOŞANMA DAVASI İÇİN BEKLETİCİ MESELE OLMALIDIR.
Eşler arasında  evliliğin butlan sebebiyle iptali ve boşanma davası bulunmakta olup; evliliğin butlan sebebiyle iptali, boşanma açısından bir ön meseledir ve öncelikle iptal istemi hakkında araştırma yapılmalı; sonucuna göre yargılama yapılarak hüküm verilmelidir.
“..Yukarıda tarihi,numarası,konusu ve tarafları gösterilen hükmün, Daire’nin 19.04.2001 gün ve4653-6248 sayılı ilamiyle kısmen bozulmasına kısmen reddine dair karar verilmişti. Adı geçen dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle,evrak okundu,gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı, kararı tümü ile temyiz etmiştir. Davada evliliğin butlanına ilişkin istek, boşanma isteğinden öncelik taşır. Şu halde, öncelikle butlan isteği karara bağlanmalıdır. Halbuki bozma kararında da işaret edildiği üzere butlan isteği hakkında mahkemece olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmamıştır. Bu yön boşanma bakımından ön mesele oluşturduğu dikkate alınmadan davacının sair temyiz itirazının reddine karar verilmesi doğru olmadığından, davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile hükmün değişik gerekçe ile bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile yukarıda tarih ve numarası gösterilen bozma kararının kaldırılmasına, davacı butlan isteğiyle beraber kademeli olarak boşanma isteğinde bulunmuş olup; butlan boşanma isteğinde ön mesele olduğundan, öncelikle butlan isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulması, butlan isteği yerinde bulunmadığı takdirde davacı diğer istekleri hakkında bir karar verilmesi  gerektiği düşünülmemesi doğru olmadığından hükmün bu değişik gerekçe ile BOZULMASINA oy birliğiyle karar verildi. (Y2HD, 27.09.2001, 10907-12661)”
“..Boşanma davası açıldıktan sonra evlenme sözleşmesinin iptaline ilişkin dava açılmış, dosyalar birleştirilmiş,mahkemece iptal bakımından hiçbir araştırma yapılmadan sadece boşanma yönünden deliller toplanıp hüküm verilmiştir.
Gerçekte bir evlenme yokken taraflardan birinin boşanma davası açmış olması, evlenmeye geçerlilik vermez. Onun için bu gerekçeyle iptal davasında delil toplanmamış bulunması yanlıştır. Öyle ise bu konuda da delillerin toplanması ,sebepleri varsa nikahın iptal olunması ve böylece konusu kalmayan boşanma davasının ise reddedilmesi,aksi halde iptal isteğinin reddi ile boşanma delilleri değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.Bu şekilde işlem yapılmamış olması usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen     sebeplerle BOZULMASINA ve duruşma için takdir olunan 1.400,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 12.04.1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Y.2.HD.12.04.1977 gün E.2842-K.3079)”        

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir