6100 Sayılı HMK 'daki 24.11.2016 Tarihli Değişiklik Gereği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Dairelere Dosyaların Sevkedilmesi

6100 Sayılı HMK 'daki 24.11.2016 Tarihli Değişiklik Gereği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Dairelere Dosyaların Sevkedilmesi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 24.11.2016 ‘da  değişiklik yapılarak yasaya Geçici 4. madde eklenmiştir. Buna göre; 
“GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 6763 – 24.11.2016 / m.45)
(1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan dosyalar, kararına direnilen daireye gönderilir.
(3) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ilgili daire tarafından incelenen dosyalar, kararına direnilen daireye yeniden gonderilmez.
(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.”
hükmü getirilmiştir. 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir