"Temliken Tescil Davasında Davacılar"

"Temliken Tescil Davasında Davacılar"

TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE AÇILAN TEMLİKEN TESCİL DAVASINDA, TÜM MALİKLERİN DAVACI OLMALARI VE DAVADA YER ALMALARI ZORUNLULUĞU VARDIR.
“..Dava, taşkın inşaat nedeniyle temliken tescil istemine ilişkindir. 6 sayılı parseldeki muhdesat dolayısı ile dava açıldığına göre, taşınmazın tüm maliklerinin davacı olmaları ve davada yer almaları zorunluluğu vardır.Eldeki davada olduğu gibi,bir kısım maliklerin muvafakatları alınmak sureti ile davanın yürütülmesi ve dava açan paydaşlar lehine de hüküm kurulması doğru değildir. (14.H.D.23.03.1987 T. 3260 E. 2509 K.) “

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir