Blog

"Muhasebecinin Özen Yükümü"

MUHASEBECİ/SERBEST MALİ MÜŞAVİR, YANINDA ÇALIŞAN KİŞİNİN USULSÜZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE  , HİZMET VERDİĞİ ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMIŞ İSE; ÖZEN YÜKÜMÜ GEREĞİ, TAZMİNATTAN KUSURU ORANINDA SORUMLU TUTULMASI GEREKİR. "T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7546 K. 2011/15419 T. 26.10.2011 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davalının Özensiz Davranışlarının Bulunduğu - Özensiz Davranışlar Nedeniyle Davalının Bağlı Olduğu Oda Tarafından Cezanlandırıldığı/Bilirkişi Raporunda...

Daha fazla oku...

"Derdest Olan Evliliğin İptali ve Boşanma Davası"

EVLİLİĞİN BUTLANINA DAİR İSTEK, BOŞANMA İSTEĞİNDEN ÖNCELİK TAŞIR; İPTAL DAVASI, BOŞANMA DAVASI İÇİN BEKLETİCİ MESELE OLMALIDIR. Eşler arasında  evliliğin butlan sebebiyle iptali ve boşanma davası bulunmakta olup; evliliğin butlan sebebiyle iptali, boşanma açısından bir ön meseledir ve öncelikle iptal istemi hakkında araştırma yapılmalı; sonucuna göre yargılama yapılarak hüküm verilmelidir. "..Yukarıda tarihi,numarası,konusu...

Daha fazla oku...