"İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda İspat"

"İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda İspat"

Taraf Muvazaası, Teminat Mukabili Temlik, Nam-ı Müstear gibi tasarruflar, “İnançlı İşlem” başlığında toplanmakta olup; bu nedenle açılan davaların, TMK’nun 6. maddesi uyarınca davacı tarafından 05.02.1947 tarih, 20/6 sayılı İBK gereğince , mutlaka yazılı belgeyle ispatı gerekir. Yazılı belge yok ; ve fakat yazılı delil başlangıcı sayılabilecek bir delil var ise, iddianın tanık dahil her türlü delille desteklenerek ispatı mümkündür. Bu dahi yoksa; ispatla mükellef olan davacının yegane başvurabileceği delil; karşı tarafa yemin teklif etmektir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir