İİK 36 Kapsamında İcra Müdürlüklerine Sunulacak Teminat Mektubu Örneği

İİK 36 Kapsamında İcra Müdürlüklerine Sunulacak Teminat Mektubu Örneği

Aşağıda, İcra Müdürlüklerine sunulacak teminat mektubu örneği yer almaktadır.

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

 

T.C. ……………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne,  

Müdürlüğünüzün 20../………E. sayılı dosyasında borçlu bulunan ………………….  aleyhinde yapılan takibin geri bırakılması için ,teminat tutarı  olan ………..TL’sine  (…………….TÜRKLİRASINA) kadar Bankamız garanti ettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine garanti edilen meblağı , hiçbir itiraz ileri sürmeksizin , derhal ve nakden ,  talep anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait ……….faizi ile birlikte  Müdürlüğünüze ödemeyi Bankamız ad ve hesabına kabul ve taahhüt ederiz. 

İşbu teminat mektubu, kesin ve süresizdir. 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir