"Kamu Malları-Camiler-Külliye İçindeki Dükkanlar"

"Kamu Malları-Camiler-Külliye İçindeki Dükkanlar"

Camiler ve müştemilatları, kamunun yararlanmasına mahsus kamu mallarından olmakla, kamu tüzel kişileri dışındaki özel ve tüzel kişilerin (vakıf,dernek..vs.) mülkiyetine konu olmayacakları gibi; bu yerlerin yönetim ve tasarrufu da kesinlikle özel ve tüzel kişilere bırakılamaz. Keza, din hizmetlerinin bir bütün olarak topluma sunulması amacıyla cami ile birlikte oluşturulan imam evi, Kuran kursu ve bu yerleri yaşatma amacının ekonomik desteğini sağlayan, aynı külliye içindeki işyerleri de özel ve tüzel kişilerin edinme ve yönetme yasağı kapsamındadır. (1.H.D. 27.11.1998 tarihli 1998/11508-13445 K. ve 15.09.2004 tarihli 2004/8199-9013 K.)

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir