11.06.2022 ile 01.07.2023 Tarihleri Arasında Yenilenen Kira Dönemlerinde , Konut Kiraları İçin Uygulanacak Artışın %25 İle Sınırlı Tutulmasına Dair Yapılan Yasal Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir.

11.06.2022 ile 01.07.2023 Tarihleri Arasında Yenilenen Kira Dönemlerinde , Konut Kiraları İçin Uygulanacak Artışın %25 İle Sınırlı Tutulmasına Dair Yapılan Yasal Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir.

11.06.2022 ile 01.07.2023 Tarihleri Arasında Yenilenen Kira Dönemlerinde , Konut Kiraları İçin Uygulanacak Artışın %25 İle Sınırlı Tutulmasına Dair Yapılan Yasal Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir.Değişiklik yalnızca konut kiraları ile ilgili olup; işyeri kiraları ile ilgili değildir. 11.07.2022 tarihli  31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şu şekildedir:

7409 Sayılı Yasa

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220611-1.htm

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir