Ticaret Hukuku Davaları

  • Ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente,şirketler ,sigorta davaları
  • Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar
  • Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları

Vd. davalar