Fikri ve Sınai Haklar

  1. Eser sahipliğine ilişkin tespit talepleri
  2. Tecavüzün ref’i /meni / tespiti davaları
  3. Fikri Haklara ilişkin maddi ve manevi tazminat talepli davalar
  4. YİDK İptal davaları
  5. Markanın hükümsüzlüğüne dair davalar
  6. Markanın sicilden terkini talepli davalar

V.d. davalar.